РЕШЕНИЯ ДК към ЗС на БФС - София:

 - Във връзка с чл. 8 /предложение 19 и 22/ от ДП за сезон 2021/2022 г., на основание чл. 6, ал. 7 и ал. 8 от ДП за сезон 2021/2022 г. - ДК наказва Андон Кръстев Смилянов - представител на "Футболен клуб Пирин 1912" /гр. Гоце Делчев/ със забрана за изпълняване на функции в системата на БФС за срок от 1 година и "Футболен клуб Пирин 1912" /гр. Гоце Делчев/ с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 - Във връзка с чл. 8 /предложение 19 и 22/ от ДП за сезон 2021/2022 г., на основание чл. 6, ал. 7 и ал. 8 от ДП за сезон 2021/2022 г. - ДК наказва Иван Андонов Златински - представител на ОФК "Беласица" ЕООД /гр. Петрич/ със забрана за изпълняване на функции в системата на БФС за срок от 1 година и ОФК "Беласица" ЕООД /гр. Петрич/ с имуществена санкция в размер на 2000 лева.