Изисквания към всички участници в първенствата и турнирите в системата на БФС

ЗС на БФС-София Ви информира, че във връзка със Заповед №  РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министерство на здравеопазването всички участници в първенствата и турнирите в системата на БФС – длъжностни и служебни лица, облужващ срещите персонал, както и футболисти над 18 годишна възраст, са длъжни да представят един от следните сертификати, а именно че:

а) са ваксинирани за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

 б) са преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

в) имат отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в стадиона изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19  удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

г) имат отрицателен бърз антигенен тест до 48 часа преди влизане в стадиона, удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването,  

като това влиза в сила от 25.10.2021 г., съгласно Заповедта.

Контрола върху изпълнението на Заповедта ще се осъществява от организатора на срещите-домакин и делегата на футболната среща.

Срещите от първенствата, насрочени за 23.10.2021 и 24.10.2021 г. ще се провеждат при досегашните условия – без присъствие на публика в района на стадиона.