Състав на Съдийска комисия

  1. ВЕНЦИСЛАВ ГАВРИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. ЦВЕТАН ТРИФОНОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

  3. ИВАН ВЪЛЧЕВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

  4. ВЕСЕЛИН МИШЕВ

  5. КРУМ СТОИЛОВ

  6. СТЕФАН ЙОРДАНОВ

  7. ПЕТЪР СТОЙЧЕВСКИ