Състав на Съдийска комисия

  1. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. ТИХОМИР КОСТОВСКИ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

  3. ИВАН АЛЕКСИЕВ

  4. ВЕСЕЛИН МИШЕВ

  5. КРУМ СТОИЛОВ

  6. НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ

  7. СТЕФАН ЙОРДАНОВ