Състав на Столичен съвет

  1. ИВО БОЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. АЛЕКСАНДЪР НАТОВ

  3. ДОЧКО ДОЧЕВ