Състав на Зонален съвет

 1. АНТОНИ ЗДРАВКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 2. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ – СЕКРЕТАР

 3. АЛЕКСАНДЪР КАБЗИМАЛСКИ

 4. ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ

 5. ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ

 6. ЙОРДАН ЛИНКОВ

 7. ХРИСТО БОТЕВ

 8. ВЕНЦИСЛАВ ГАВРИЛОВ

 9. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

 10. ПАНДО КОБУРОВ

 11. АНАСТАСИЯ ЖЕЧЕВА

 12. ЕМИЛ РАВНАЧКИ