Състав на Зонален съвет

  1. ПЕТКО ПЕТКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ – СЕКРЕТАР

  3. АЛЕКСАНДЪР КАБЗИМАЛСКИ

  4. ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ

  5. ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ

  6. ЙОРДАН ЛИНКОВ

  7. ХРИСТО БОТЕВ

  8. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

  9. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

  10. КИРИЛ ПАНАЙОТОВ