Състав на Столична ДК

  1. ЙОРДАН ВЕЛКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. АНДРЕЙ ИВАНОВ

  3. ЦВЕТАН ЦОКОВ

  4. ТОМА НИКОЛОВ

  5. КИРИЛ МАНОЛОВ