Състав на Зонална ДК

  1. ХРИСТО БОТЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. ЕМИЛ ВУЛОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

  3. ВАЛЕНТИН ДРАГОМИРОВ

  4. ДИМИТЪР ЗАФИРОВ

  5. ГЕОРГИ ЧОБАНОВ