На вниманието на отборите участници в подготвителни групи !!!

 

На вниманието на отборите участващи в първенствата на подготвителни групи !!!

Поради наложили се промени в програмите на подготвителните групи, моля да обърнете внимание, че на страницата на ЗС на БФС-София в секция "Документи" са качени окончателните програми.

Те съдържат актуализираната информация!