Методическа конференция

СК при ЗС на БФС-София, съобщава че на 27.02.2024 г. (вторник) от 18.30 ч. ще се проведе първата за пролетния полусезон присъствена методическа конференция.

Ще бъде направен анализ на представянето на футболните съдии на зимните семинари - В. Гаврилов, Ст. Алексиев и М. Николов.

Методическата конференция ще продължи с лекция  на тема: “Кондиционната подготовка във футболното съдийство – обща теория и практически аспекти” с лектор - доцент инж. Григор Гутев, доктор.

Конференцията ще се проведе в зала "Асен Златаров", сграда "А" на Химикотехнологичен и металургичен университет ХТМУ, бул. „Климент Охридски“ 8, 1756 Студентски Комплекс, София.