Методическа конференция

СК при ЗС на БФС-София, съобщава че на 09.05.2023 г. (вторник) от 18.30 ч. ще се проведе  присъствена методическа конференция на тема: "Анализ на съдийството на футболна среща от аматьорския футбол“ с лектор – Милко Николов.

Конференцията ще се проведе в зала "Асен Златаров", сграда "А" на Химикотехнологичен и металургичен университет ХТМУ, бул. „Климент Охридски“ 8, 1756 Студентски Комплекс, София.