Методическа конференция

СК при ЗС на БФС-София, съобщава че на 14.05.2024 г. (вторник) от 18.30 ч. ще се проведе присъствена методическа конференция на тема: “Правила на играта в клипове” с лектор Милко Николов. 

Конференцията ще се проведе в зала "Асен Златаров", сграда "А" на Химикотехнологичен и металургичен университет ХТМУ, бул. „Климент Охридски“ 8, 1756 Студентски Комплекс, София.