Онлайн провеждане на методическите конференции

СК при ЗС на БФС-София, съобщава че следващата методическа конференция ще се проведе онлайн на 09.03.2021 г. (вторник) от 18.30 ч. Темата ще бъде "Игра с ръка. Критерии и коментар на интересни ситуации." с лектор-Милко Николов.

В понеделник 08.09.2021 г. ще Ви бъде изпратен линк, чрез който да се присъедините в платформата Google Meet.