Съдийски състав

Асен Крумов
СК при ЗС на БФС - София. Град София.
Атанас Иванов
СК при ЗС на БФС - София. Град София Столични първенства - 2017/2018 г."Пролет"
Атанас Тимев
СК при ОС на БФС - Благоевград. Гр. Благоевград.
Благовеста Станчева
СК при ЗС на БФС - София. Гр.София Асистент Трета лига - 2010/2011 г. Пролет
Благой Манов
СК при ОС на БФС-Благоевград. Град Благоевград. Ръководещ Аматьорски п-ва Рез.Трета лига - 2014/2015 г. Ръководещ Трета лига - 2015/2016 г. Ръководещ U19-U17 - 2016/2017 г. Ръководещ 2-ра професионална лига - 2018/2019 г.
Божидар Манасиев
Борис Ненов
СК при ОС на БФС - Монтана. 2015-2017 г. - Асистент Областни първенства СК при ЗС на БФС - София. Асистент ДЮФ "Зона" - 2017/2018 г.
Борислав Маринов
СК при ЗС на БФС - София. Град София Столични първенства - 2017/2018 г."Пролет"
Борислав Ненков
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София Столични първенства - 2006/2007 г. - 2007/2008 г. Асистент В - 2008/2009 г. Ръководещ В - 2009/2010 г. - 2010/2011 г. Ръководещ U17-U19 - 2012/2013 г.
Борислав Колев
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София Ръководещ Б - 2015/2016 г.Есен Асистент А - 2015/2016 г. Пролет - 2016/2017 г. Асистент ВПЛ - 2017/2018 г.
Борислав Понорски
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София. Столични първенства - 2005/2006 г. - 2007/2008 г. Асистент В - 2008/2009 г.
Борислав Ганчев
СК при ОС на БФС - Благоевград. Град Благоевград. Асистент 3-та лига - 2016/2017 г. Есен Ръководещ Аматьорски п-ва Резервен 3-та лига - 2016/2017 г. Пролет Ръководещ ДЮФ "Зона" - 2017/2018 г. Ръководещ Трета лига - 2018/2019 г.
Боян Станчев
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София. Столични първенства - 2005/2006 г. - 2008/2009 г. Асистент Трета лига - 2009/2010 г.
Валентин Стефанов
СК при ЗС на БФС - София. Град София Столични първенства - 2017/2018 г."Пролет"
Валентин Иванов
СК при ЗС на БФС - София. Град София Столични първенства - 2017/2018 г."Пролет"
Вангел Вангелов
СК при ОС на БФС - Благоевград. Гр.Петрич - 2010/2011 г.-2012/2013 г. Есен СК при ЗС на БФС-София. Гр.София - 2012/2013 г. Ръководещ "Б" - 2012/2013 г. Ръководещ U21-U17- 2013/2014 г. - 2014/2015 г. Ръководещ 2-ра професионална лига - 2015/2016 г.
Васил Младенов
СК при ЗС на БФС - София. Град София Столични първенства - 2017/2018 г."Пролет"
Васил Лукаев
СК при ОС на БФС - Пазарджик. Град Пазарджик Асистент В - 2013/2014 г. Ръководещ Аматьорски п-ва Рез.В - 2014/2015 г. Ръководещ Трета лига - 2015/2016 г.
Васил Минев
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София. Столични първенства - 2014/2015 г-"Пролет" Ръководещ Аматьорски п-ва /Резервен 3-та лига/ - 2016/2017 г. Ръководещ Трета лига - 2017/2018 г. Ръководещ U15, U17, U19 - 2018/2019 г.
Васил Байрактарски
СК при ОС на БФС-Кюстендил. Град Кюстендил. Асистент "В" - 2015/2016 г. Асистент U15, U17, U19 - 2018/2019 г.