Съдийски състав

Ивайло Цолов
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София. Столични първенства - 2012/2013 г. Асистент 3-та лига - 2016/2017 г.
Иван Алексиев
СК ппри ЗС на БФС-София - 204/2015 г.
Иван Вачев
СК при ЗС на БФС - София. Град София Столични първенства - 2017/2018 г."Пролет"
Иван Иванов
СК при ОС на БФС - Сливен Гр.Сливен - 2008/2009 г. СК при ЗС на БФС-София. Гр.София Областни първенства гр.Сливен - 2008/2009 г. Асистент В - 2009/2010 г. - 2010/2011 г. Ръконводещ В - 2011/2012 г.- 2014/2015 г. Ръководещ U19-U17 - 2015/2016 г.
Иван Калпушков
СК при ЗС на БФС - София. гр.София Столични п-ва - 2016/2017 г. Асистент ДЮФ зона - 2017/2018 г.
Иван Радославов
СК при ЗС на БФС - София. Столични първенства - 2015/2016 г.-Пролет Асистент ДЮФ зона - 2017/2018 г.
Иван Василев
К при ЗС на БФС-София. Столични първенства - 2008/2009 г.; 2015/2016 г. Асистент 3-та лига - 2016/2017 г.
Иван Апостолов
СК при ЗС на БФС - София Гр.София Столични първенства - 2016/2017 г.Пролет
Иво Андреев
ЗС на БФС - София. Гр.София. Ръководещ В - 2013/2014 г. Ръководещ U21-U17 - 2014/2015 г.
Иво Исаев
СК при ЗС на БФС-София. Столични първанства - 2014/2015 г.-Пролет Ръководещ Амтьорски п-ва /Резервен \\\"В\\\"/ - 2015/2016 г./Пролет/ Ръководещ 3-та лига - 2016/2017 г.
Иво Ценов
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София. Столични първенства - 2005/2006 г. - 2007/2008 г. Асистент В - 2008/2009 г. Ръководещ В - 2009/2010 г.
Иво Колев
СК при ЗС на БФС-София. Гр.София.
Иво Сотиров
СК при ЗС на БФС - София. Гр.София. Столични първенства - 2011/2012 г. - 2014/2015 г. Асистент "В" - 2015/2016 г.
Илия Тончев
СК при ЗС на БФС-София. Град София
Ирина Накева
СК при ЗС на БФС - София. Гр.София Жени-Асистент "В" - 2012/2013 г. Пролет
Исмет Юсеин
СК при ЗС на БФС - София Столични първенства - 2016/2017 г. Пролет
Йоана Крушкова
СК при ЗС на БФС - София Гр.София Столични първенства - 2016/2017 г.Пролет
Йонко Гергов
СК при ЗС на БФС-София - 2017/2018 г.
Йордан Воденичаров
СК при ОС на БФС - Благоевград. Гр.Сандански - 2001/2005 г. СК при ЗС на БФС - София. Гр.София - 2005/2011 г. СК при ОС на БФС - Благоевград. Гр.Сандански - 2011/2012 г. Ръководещ В - 2005/2006 г.
Йордан Йоцов
СК при ЗС на БФС-София Столични първенства- 2013/2014 г. Есен - 2014/205 г. Асистент \"В\" - 2015/2016 г.