ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Състав на СТК
Председател:

- Павел Атанасов

Членове:

- Красимир Драганов
- Ивайло Симеонов
- Илиан Младенов
- Владимир Неделчев