ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Състав на ДК - Столични п-ва
Председател:

- Йордан Велков

Членове:

- Цветан Цоков
- Велин Крачанов
- Тома Николов
- Станислав Вълков