ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Състав на Столичен съвет
Членове : 

- Павел Атанасов
- Йордан Велков
- Костадин Стоичков