ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
ДК

          Председател: Христо Ботев

          Зам. председател: Владимир Николчев

          Членове: Валентин Драгомиров

                         Емил Вулов

                         Евгений Минчев