ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
ЗС на БФС - София
     
   Председател: Валентин Чакъров
   Секретар:      Николай Младенов
   Членове:       Христо Ботев
                        Валери Симеонов
                        Костадин Стоичков
                        Спас Иванов
                        Петьо Дончев
                        Александър Кабзималски
                        Валентин Лазаров
                        Евгени Йорданов
                        Кирил Панайотов