Състав на Съдийска комисия

Председател: Костадин Стоичков

Секретар: Евгени Геров

Зам.-председател: Иван Вълчев

Членове: 

Георги Игнатов

Иван Алексиев

Кирил Манолов

Йонко Гергов

Крум Стоилов