Състав на Столичен съвет

Членове : 
 
 Павел Атанасов
 Йордан Велков
 Костадин Стоичков