Състав на Зонален съвет

 1. ВАЛЕНТИН ЧАКЪРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 2. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ – СЕКРЕТАР

 3. АЛЕКСАНДЪР КАБЗИМАЛСКИ

 4. ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ

 5. ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ

 6. ПЕТЬО ДОНЧЕВ

 7. СПАС ИВАНОВ

 8. ХРИСТО БОТЕВ

 9. ГЕОРГИ ИГНАТОВ

 10. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

 11. КИРИЛ ПАНАЙОТОВ

 12. ИВО БОЕВ