Състав на Зонален съвет

 1. ВАЛЕНТИН ЧАКЪРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 2. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ – СЕКРЕТАР

 3. АЛЕКСАНДЪР КАБЗИМАЛСКИ

 4. ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ

 5. ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ

 6. ПЕТЬО ДОНЧЕВ

 7. СПАС ИВАНОВ

 8. ХРИСТО БОТЕВ

 9. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

 10. КИРИЛ ПАНАЙОТОВ

 11. ИВО БОЕВ