Състав на Зонален Съвет София

Председател:   Валентин Чакъров
 
Секретар:         Николай Младенов
 
Членове:           
                          Христо Ботев
                          Валери Симеонов
                          Костадин Стоичков
                          Спас Иванов
                          Петьо Дончев
                          Александър Кабзималски
                          Валентин Лазаров
                          Евгени Йорданов
                          Кирил Панайотов