Състав на Столична Дисциплинарна комисия

Председател:  Йордан Велков

Членове:
 
                         Цветан Цоков
                         Велин Крачанов
                         Тома Николов
                         Станислав Вълков