Състав на Столична ДК

  1. ЙОРДАН ВЕЛКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. ВЕЛИН КРАЧАНОВ

  3. ЦВЕТАН ЦОКОВ

  4. ТОМА НИКОЛОВ