Състав на Столична Спортно-техническа комисия

Председател:   Павел Атанасов

Членове:
 
                          Красимир Драганов
                          Ивайло Симеонов
                          Илиан Младенов
                          Владимир Неделчев