Състав на Зонална ДК

  1. ХРИСТО БОТЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2. ВАЛЕНТИН ДРАГОМИРОВ

  3. ЕМИЛ ВУЛОВ

  4. ЕВГЕНИЙ МИНЧЕВ

  5. ДИМИТЪР ЗАФИРОВ