Състав на Зонална Дисциплинарна комисия

Председател:         Христо Ботев
 
Зам. председател: Владимир Николчев
 
 Членове:
                                Валентин Драгомиров
 
                                Емил Вулов
 
                                Евгений Минчев