Състав на Зонална Спортно-техническа комисия

Председател:            Валери Симеонов
 
Зам. председател:    Кирил Панайотов
 
Членове:
                                    Георги Славчев
 
                                    Ивайло Йотов
 
                                    Николай Петров