Турнир по футбол 5 за подготвителна група деца 2011г. 30.11., 01 и 02.12.2018г. зала "Национална футболна база" - София

Т У Р Н И Р

ПО ФУТБОЛ 5 ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДЕЦА 2011 ГОДИНА,

 30.11., 01 и 02.12.2018 г., ЗАЛА “НАЦИОНАЛНА ФУТБОЛНА БАЗА” - СОФИЯ 

 

                                             УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ:

  1. Витоша 13
  2. Левски
  3. Левски-Раковски
  4. Лъвчета
  5. Национал
  6. Царско Село 2015
  7. Славия
  8. Септември
  9. Олимпия ФК-София
  10. Арес

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

I ГРУПА

II ГРУПА

1. Царско Село 2015

1. Витоша 13

2. Арес

2. Левски-Раковски

3. Лъвчета

3. Национал

4. Олимпия ФК-София

4. Славия

5. Септември

5. Левски

 

 

С Р Е Щ И   В   ГРУПИТЕ

ДАТА

ЧАС

РЕЗ.

І. 2. Арес

I.5. Септември

30.11.

10.00

 

ІІ. 2. Левски-Раковски

II.5. Левски

30.11.

11.00

 

І .3. Лъвчета

I.4. Олимпия ФК-София

30.11.

12.00

 

ІІ. 3. Национал

II.4. Славия

30.11.

13.00

 

І. 5. Септември

I.3. Лъвчета

30.11.

14.00

 

ІІ. 5. Левски

II3. Национал

30.11.

15.00

 

І. 1.  Царско Село 2015

I.2. Арес

30.11.

16.00

 

ІІ. 1. Витоша 13

II.2. Левски-Раковски

30.11.

17.00

 

 

 

 

 

 

І. 3. Лъвчета

I.1. Царско Село 2015

01.12.

10.00

 

ІI. 3.Национал

II.1. Витоша 13

01.12.

11.00

 

І. 4. Олимпия ФК-София

I.5. Септември

01.12.

12.00

 

II.4. Славия

II.5. Левски

01.12.

13.00

 

I.1. Царско Село 2015

I.4. Олимпия ФК-София

01.12.

14.00

 

II.1. Витоша 13

II.4. Славия

01.12.

15.00

 

І. 2. Арес

І .3. Лъвчета

01.12.

16.00

 

II.2. Левски-Раковски

II3. Национал

01.12.

17.00

.

 

 

 

 

 

І. 4. Олимпия ФК-София

І. 2. Арес

02.12.

10.00

 

II.4. Славия

II.2. Левски-Раковски

02.12.

11.00

 

I.5. Септември

I.1. Царско Село 2015

02.12.

12.00

 

II.5. Левски

II.1. Витоша 13

02.12.

13.00

 

 

КЛАСИРАНЕ В ГРУПИТЕ:

 

I ГРУПА

II ГРУПА

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

 

 

 

 

 

П О Л У Ф И Н А Л Н И     С Р Е Щ И

ДАТА

ЧАС

РЕЗ.

1. І    

2. ІІ   

02.12.

14.00 ч.

 

2. І    

1. ІІ    

02.12.

15.00 ч.

 

 

 

С Р Е Щ А   за   ІІІ  място

ДАТА

ЧАС

 

 

 

02.12.

16.00 ч.

 

         

 

 

Ф  И  Н  А  Л

ДАТА

ЧАС

 

 

 

02.12.

17.00 ч.

 

         

 

 

 

 

К Р А Й Н О   К Л А С И Р А Н Е:

 

                                               І    място                  -          

                                               ІІ   място                  -                     

                                               ІІІ  място                  -                                             

                                               ІV  място                  -