ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ 5 ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДЕЦА 2010 ГОДИНА

ПРОЛЕТЕН ТУРНИР

ПО ФУТБОЛ 5 ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДЕЦА 2010 ГОДИНА,

23, 24 и 25.02.2018 г., ЗАЛА “НАЦИОНАЛНА ФУТБОЛНА БАЗА” - СОФИЯ

КУПА 3-ти МАРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ:

  1. Витоша 13

  2. ДИТ София

  3. Локомотив София 1929

  4. Лъвчета

  5. Младост 2015

  6. Национал

  7. Олимпия ФК-София

  8. Славия

  9. Царско Село 2015

  10. ЦСКА-София

 

П Р О Г Р А М А

I ГРУПА

II ГРУПА

 

1. Национал

1. Славия

 

2. ДИТ София

2. Лъвчета

 

3. Олимпия ФК-София

3. Локомотив София 1929

 

4. ЦСКА-София

4. Царско Село 2015

 

5. Младост 2015

5. Витоша 13

 

 

С Р Е Щ И В ГРУПИТЕ

ДАТА

ЧАС

РЕЗ.

І. 1. Национал

I.5. Младост 2015

23.02.

10.00

 

ІІ. 1. Славия

II.5. Витоша 13

23.02.

11.00

 

І .2. ДИТ София

I.3. Олимпия ФК-София

23.02.

12.00

 

ІІ. 2. Лъвчета

II.3. Локомотив Сф 1929

23.02.

13.00

 

І. 1. Национал

I.4. ЦСКА-София

23.02.

14.00

 

ІІ. 1. Славия

II4. Царско Село 2015

23.02.

15.00

 

І. 2. ДИТ София

I.5. Младост 2015

23.02.

16.00

 

ІІ. 2. Лъвчета

II.5. Витоша 13

23.02.

17.00

 

 

 

 

 

 

І. 3. Олимпия ФК-София

I.1. Национал

24.02.

10.00

 

ІI. 3. Локомотив Сф 1929

II.1. Славия

24.02.

11.00

 

І. 2. ДИТ София

I.4. ЦСКА-София

24.02.

12.00

 

II.2. Лъвчета

II.4. Царско Село 2015

24.02.

13.00

 

I.3. Олимпия ФК-София

I.5. Младост 2015

24.02.

14.00

 

II.3. Локомотив Сф 1929

II.5. Витоша 13

24.02.

15.00

 

I.1. Национал

I.2. ДИТ София

24.02.

16.00

 

II.1. Славия

II.2. Лъвчета

24.02.

17.00

.

 

 

 

 

 

I.4. ЦСКА-София

I.3. Олимпия ФК-София

25.02.

10.00

 

II.4. Царско Село 2015

II.3. Локомотив Сф 1929

25.02.

11.00

 

I.5. Младост 2015

I.4. ЦСКА-София

25.02.

12.00

 

II.5. Витоша 13

II.4. Царско Село 2015

25.02.

13.00

 

 

КЛАСИРАНЕ В ГРУПИТЕ:

 

I ГРУПА

II ГРУПА

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

 

 

 

 

П О Л У Ф И Н А Л Н И С Р Е Щ И

ДАТА

ЧАС

РЕЗ.

1. І

2. ІІ

25.02.

14.00 ч.

 

2. І

1. ІІ

25.02.

15.00 ч.

 

 

 

С Р Е Щ А за ІІІ място

ДАТА

ЧАС

 

 

 

25.02.

16.00 ч.

 

 

 

Ф И Н А Л

ДАТА

ЧАС

 

 

 

25.02.

17:00

 

 

 

 

К Р А Й Н О К Л А С И Р А Н Е:

 

І място -

ІІ място -

ІІІ място -

ІV място -