Промени в подготвителните групи

ЗС на БФС-София, съобщава за следните промени в програмата:

ф.7, р.2011 г. , гр."А" - 10 кръг ще се играе на 13.06 (неделя), 2021 г.;

ф.7, р.2010 г., гр."Г" - кръг 11 ще се играе на 12.06 (събота);

10 кръг ще се играе на 13.06 (неделя), 2021 г.;

ф.9, р. 2009, гр "В" и гр. "Г" - срещите ще се играят по програма на ст."Раковски";

ф.11, р.2008 г., гр."В" - отложеният 1 кръг ще се играе на 12.06 (събота) по програма;

ф.11, р.2008 г., гр."Г" - отложеният 3 кръг ще се играе на 13.06 (неделя) по програма.