Начало на пролетния полусезон в първенствата на подготвителните групи

Начало на пролетния полусезон в първенствата на подготвителните групи:

 Футбол 7 , р.2009 г. - група "А" и "Б" - 7 и 8 март, 2020 г.; група "В" - 21 март, 2020 г.;

Футбол 11, р.2007 г. - 21 март, 2020 г.;

Футбол 9, р.2008 г. - 21 март, 2020 г.;

Футбол 7, р.2010 г. - 21 март, 2020 г.;

Футбол 5,  р.2011 г. - 28 март, 2020 г.