Курс за футболни съдии

БЪЛГАРСКИ   ФУТБОЛЕН   СЪЮЗ

З О Н А Л Е Н    С Ъ В Е Т -СОФИЯ

С  Ъ  Д И Й С К А   К О М И С И Я

        

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

          Съдийската комисия при ЗС на БФС - София организира курс за футболни съдии, който ще започне на 15.01.2018 година от 17.00 часа в град София улица „Цар Иван Асен II" № 26.

          Справки и записвания на телефони: 0898/773-799; 0886/010-301.
                                                                                                                 СК при ЗС на БФС - С О Ф И Я