Поправка на физически тест

СК при ЗС на БФС - София взе решение да се проведе поправка на физическия тест за съдиите непокрили същия по време на пролетния семинар на зона София. Поправката на теста ще се проведе на 19 март (вторник) от 15.00 ч. на стадиона на Национална Спортна Академия (НСА) "Васил Левски", гр.София. 
Участниците трябва да  представят медицински сертификат (валиден за една календарна година) и медицинска бележка от личен или спортен лекар, която важи за три дни.


СК при ЗС на БФС -  София си запазва правото за промени на датата, мястото и часа.