Отмяна на всякакъв вид мероприятия

Във връзка с инструкция  на ръководството на БФС за отмяна на всякакви срещи, обучения, конференции, семинари и социални събития, СК при ЗС на БФС-София, взе следните решения:

Отменя провеждането на методически конференции.

Отменя обявеното за 17.03.20 г. поправително покриване на физически норматив и комбиниран теоретичен видео тест.

Отменя изпита за участниците от новия курс.

Отменя посещението на СК на Областните центрове.

След вдигане на забраните, СК ще определи нови дати за предвидените мероприятия.