ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Волен Чинков

СК при ЗС на БФС - София. Гр.София.

Столични първенства - 2007/2008 г. - 2008/2009 г.
Асистент В - 2009/2010 г.
Ръководещ В - 2010/2011 г.
Ръководещ U17-U19 - 2011/2012 г.
Ръководещ Б - 2013/2014 г. - 2014/2015 г.
Ръководещ А - 2015/2016 г.