ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Николай Йорданов

СК при ЗС на БФС - София. Гр.София