ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Никола Попов

СК при ОС на БФС - Стара Загора. Гр.Стара Загора - 2000/2008 г.
СК при ЗС на БФС - София. Гр.София