ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Петър Доровски

СК при ЗС на БФС - София. Гр.София

Ръководещ "В" - 2006/2007 г. - 2007/2008 г.
Ръководещ U17-U19 - 2008/2009 г.
Ръководещ "Б" - 2011/2012 г. - 2014/2015 г.
Ръководещ "А" - 2015/2016 г.