ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Георги Димитров

СК при ЗС на БФС - София. Гр.София