ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
Ивайло Стоянов

СК при ОС на БФС - Благоевград. Гр. Петрич