ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на СТК
Председател:

- Павел Атанасов

Секретар:

- Николай Добрев

Членове:

- Красимир Чавдаров
- Марио Калпушков
- Илиан Младенов
- Валентин Борисов