ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на ДК - Столични п-ва
Председател:

- Йордан Велков

Секретар:

- Николай Добрев

Членове:

- Тихомир Костовски
- Велин Крачанов
- Тома Николов
- Станислав Вълков