ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на Столичен съвет
Председател : 

- Николай Добрев


Членове : 

- Павел Атанасов
- Йордан Велков
- Кънчо Димитров