ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Състав на комисии   
СТК
      
       Председател: Валери Симеонов

       Зам. председател: Кирил Панайотов

       Членове: Георги Славчев

                      Ивайло Йотов

                      Николай Петров