ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Семинар съдии 3-та лига;ДЮФ зона;Жени