ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
ПРОЛЕТЕН ДЯЛ

         
            
            ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ЮГОЗАПАДНА   "В"   АФГ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 01.03.2015 г.

            ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА "ЮНОШИ ЗОНА" ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 27.02.2015 г.