ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
ПРОЛЕТЕН ДЯЛ

         
            
            ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ЮГОЗАПАДНА   "В"   АФГ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 01.03.2015 г.

            ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА "ЮНОШИ ЗОНА" ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 27.02.2015 г.

           
ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ПЪРВЕНСТВАТА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ "А" И "Б" ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
            ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЪОТВЕТНО НА 07.03.2015 г. И 08.03.2015 г.

           
ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ПЪРВЕНСТВOТO ЗА МЪЖЕ НА СРГ - ЮГ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 08.03.2015 г.
           
ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ПЪРВЕНСТВOТO ЗА МЪЖЕ НА СРГ - СЕВЕР ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 22.03.2015 г.

            ПРОЛЕТНИЯ ДЯЛ ОТ ПЪРВЕНСТВOТO НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ КАКТО СЛЕДВА:

            ФУТБОЛ 11 - ГРУПА "А" - 14.03.2015 г.
            ФУТБОЛ 11 - ГРУПА "Б" - 15.03.2015 г.

            ФУТБОЛ   9 - ГРУПА "А" - 07.03.2015 г.
            ФУТБОЛ   9 - ГРУПА "Б" - 15.03.2015 г.

            ФУТБОЛ   7 /РОД. 2004 г./ - ГРУПА "А" - 07.03.2015 г.
            ФУТБОЛ   7 /РОД. 2004 г./ - ГРУПА "Б" - 08.03.2015 г.

            ФУТБОЛ   7 /РОД. 2005 г./ - ГРУПА "А" - 14.03.2015 г.
            ФУТБОЛ   7 /РОД. 2005 г./ - ГРУПА "Б" - 15.03.2015 г.
            
            ФУТБОЛ   5 - 07.03.2015 г.