ЗОНАЛЕН СЪВЕТ - СОФИЯ
Начало на първенствата на ЗС на БФС - София

 Първенствата на ЗС на БФС – София сезон 2016/2017 г. ще започнат, както следва:

 

ЮЗ „В” АФГ              – 14.08.2016 г. – неделя

Заявка за участие – срок за подаване: 20.07.2016 г.                       

 

Столична група - мъже                               - 11.09.2016 г. - неделя        

Юн. ст. възраст „Зона - р. 1998/1999 г.        - 05.09.2016 г. - понеделник

Юн. ст. възраст - р. 1998/1999 г.                  - 03.09.2016 г. - събота

Юн. мл. възраст „ Зона“ - р. 2000/2001 г.       - 04.09.2016 г. - неделя

Юн. мл. възраст „А“ отбори - р. 2000 г.          - 03.09.2016 г. - събота

Юн. мл. възраст „Б“ отбори - р. 2001 г.          - 04.09.2016 г. - неделя

Деца U-15 „ Зона “ - р. 2002 г.                     - 03.09.2016 г. - събота

Деца „А“ отбори - р. 2002 г.                        - 03.09.2016 г. - събота

Деца „Б“ отбори - р. 2003 г.                         - 04.09.2016 г. - неделя

Заявка за участие – срок за подаване: 29.07.2016 г.                       

 

Подготв. група деца - р. 2004 г. - ф 11           - 01 и 02.10.2016 г.      

Подготв. група деца - р. 2005 г. - ф 9             - 01 и 02.10.2016 г.      

Подготв. група деца - р. 2006 г. - ф 7             - 01 и 02.10.2016 г.      

Подготв. група деца - р. 2007 г. - ф 7             - 01 и 02.10.2016 г.      

Подготв. група деца - р. 2008 г. - ф 5             - 01 и 02.10.2016 г.      

            Заявка за участие – срок за подаване: 26.08.2016 г.